Coating med Polyurea och Polyuretan lämpar sig som tätskydd eller slitskydd

Isolering

Skumisoleringen sprayas på önskad yta och ökar därefter drastiskt i volym. Du får en helt skarvfri isolerad yta utan sprickor och luftspalter som följer ytans alla former och håligheter perfekt. Installationen är snabb och effektiv vilket även det ger en ekonomisk fördel.

Polyuretan spray isolering är ett mångsidigt material med en mängd olika egenskaper och tätheter. Detta gör det nödvändigt för användaren att ha kunskapen att välja det system som är bäst lämpat för aktuellt projekt. Det finns flera stora skillnader mellan de två huvudtyperna av polyuretanskum: öppen och sluten cell. Polyuretanskum med sluten cell är en tät och hållbar isolering som ger överlägsen prestanda och samtidigt stärker strukturen i byggnaden och ger stora energibesparingar. Polyuretanskum med öppen cell har låg densitet och är en icke-strukturell isolering som ger ett högt luftutbyte och samtidigt ger bra isolering och har även stora ljuddämpande effekter.

Kontakta oss för konsultation i ditt projekt.