Coating med Polyurea och Polyuretan lämpar sig som tätskydd eller slitskydd

Epoxi


Generellt har epoxi förmåga att fästa vid de flesta material. Den kan göras kemikaliebeständig, värmebeständig, vatten- och diffusionstät och har mycket hög mekanisk hållfasthet jämfört med övriga härdplaster.
Termen "epoxi" täcker ett stort spektrum av kemikalier med stora skillnader i elasticitet, viskositet, hållfasthet, härdningstid och temperaturkänslighet.

Till epoxins negativa sidor hör att plasten enbart härdar vid vissa temperaturer. Vid beredning och bearbetning av epoxi är viktigt att använda skyddsklädsel och sörja för god ventilation.