Coating med Polyurea och Polyuretan lämpar sig som tätskydd eller slitskydd

100% polyurea


Den 100% polyurean är oslagbar inom många användingsområden. Den har fördelar såsom extremt kort härdtid, okänslighet för fukt, enormt slitstark och inte minst elastisk (upp till 1000%).
Den används lämpligast på betong men fungerar utmärkt på en mängd olika underlag. Den kräver mycket nogranna förberedelser för att få att fästa ordentligt på vissa underlag.

Polyurea på betong bro