Coating med Polyurea och Polyuretan lämpar sig som tätskydd eller slitskydd

Stockholms Hamnentreprenad

Coatingspecialisten har lagt polyurea som skydd för sten och betong som det går mycket hårt åt i Stockholms hamnar.
Polyurea på betong bro

Järnvägsbro Motala och Skänninge

Polyurea läggs som skydd för betongen på järnvägsbroar i Motala och Skänninge.