Coating med Polyurea och Polyuretan lämpar sig som tätskydd eller slitskydd

Coatingmaterial

Vi använder oss av några av europas främsta leverantörer av härdplast, med fokus på speciallösningar. Alla lämnar bra garantier på rätt utförda jobb och är givetvis medlemar av PDA Europa.

Vi visar här information om några av våra standardmaterial men givetvis har vi mycket mer att erbjuda för de som har speciella och svåra objekt. Beroende av i vilken miljö du ska lägga ditt tätskikt, halkskydd, slitskydd eller isolering så krävs olika grad och grund av förberedelse. Polyurea, polyureahybrid, polyuretan och epoxy liknar till del varandra men har samtidigt mycket stora skillnader i egenskaper.

Kontakta oss så diskuterar vi oss fram till det bästa för att täcka era behov.