Coating med Polyurea och Polyuretan lämpar sig som tätskydd eller slitskydd
Bilprovningen i Ljungby lastbilshallen tätskickt

Bilprovningen

Bilprovningen har enormt stort slitage på sina anläggningar och specielt i lastbilshallarna där de tunga lyften gör att betongen rör sig och skapar små sprickor som salt och föroreningar kan tränga ner i.
Detta har vi på CoatingSpecialisten löst genom att belägga golvet med ca 3mm Polyurea.
Polyurean i detta fall har 400% töjbarhet. Materialet spricker inte även fast underlaget rör sig något.
Arbetet gjordes på helgen för att inte få någon störning i verksamheten.
Polyurea och Polyuretan lämpar sig utmärkt som slitskydd i parkeringshus

Forresta Hotell

På Foresta har man under en tid haft stora problem med vattenläckage ner till underliggande elcentral i sitt parkeringsgarage. Att detta var precis under körrampen ner till första plan ställde även till det rent praktiskt då garaget var enda ingången till varumotagningsrampen.

Detta löstes med 4mm polyurea som sandströddes i topplagret för ökad friktion. Parkeringsrutor och avspärrningar målades i efterhand. Efter 3 år kan man fortfarande inte se något slitage.
Arbetet slutfördes på två dagar.

Hydroscand

Butiksgolv.