Coating med Polyurea och Polyuretan lämpar sig som tätskydd eller slitskydd

Ljuddämpning

Polyurea och polyuretan lämpar sig utmärkt som slitskydd och även som dämpning för att få ner ljudnivån i en produktion vilket merför stora förbättringar i arbetsmiljön. Vår utrustning är mobil så vi utför jobbet direkt på plats och därmed minimera stillestånd, kostnader för frakt och dyra uppstartsavgifter som en nyinstalation ibland kräver.
För arbetsmiljön kan en beläggning med polyurea göra stor skillnad när det kommer till ljudnivån. En annan possitiv effekt är naturligtvis minskat slitage på er a maskiner. Beläggningen går att bättra på i efterhand om man har stort slitage på ett ställe.

Kontakta oss för att diskutera just era behov.
slitskydd i Polyurea och Polyuretan