Coating med Polyurea och Polyuretan lämpar sig som tätskydd eller slitskydd

Tätskikt

Polyurea lämpar sig mycket bra för de flesta tänkbara typer av behov när det gäller tätning. Vi på Coatingspecialisten har i första hand riktat in oss på tätning av olika typer av betongkonstruktioner.

Några exempel är parkeringshus, terasser, biogasanläggningar och bensinstationer.

Slitskydd

En enormt kort härdtid på materialet gör att maskinen/utrustningen kan tas i bruk redan en timma efter applicering av polyurea. Populärt är att lägga coating på Pick-Upflak vilket ger en snygg och slitstark yta som verkligen tål att användas och dessutom sluter helt tätt i flaket. Även inom industrin har detta stora fördelar då slitaget på maskin-/golvyta minskar med en coating samt stora förbättrinar i arbetsmiljön då det dämpar ljud.

Isolering

Sprayskum är en isolering som ger överlägsna isolerande egenskaper och energieffektivitet. Spryaisoleringen minskar energiförbrukningen väsentligt vilket minskar kostnaden för uppvärmning/kylning. Även tunna applikationer kan konkurrera ut och överträffar traditionella isoleringsprodukter.

Ljuddämpning

Precis som med slitageskydd kan man lätt göra tjocka beläggningar för att dämpa höga ljud som uppstår i produktionen. Vi har uppmätt enormt bra resultat för relativt små kostnader och inga produktionsstopp.

Golv

Fogfria golv görs idag oftast av högpresterande epoxy eller polyuretanprodukter. Här på Coatingspecialisten kan vi erbjuda båda dessa varianter och dessutom lägga golv av 100% polyurea med extrema egenskaper.